Deutsch English
Du er her: Hjem > Dit køretøj

 

Dit køretøj

 

Ombyggede køretøjer og køretøjer som importeres fra udlandet skal som hovedregel godkendes ved syn før de kan få nummerplader og tages i brug. Visse køretøjer, som ikke er registreringspligtige, er dog undtaget (f.eks. traktorer og motorredskaber med en tophastighed under 30 km/t).

Du kan læse mere om hvilke køretøjer som skal synes, og om hvilke dokumenter der skal fremlægges ved syn i Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om syn af køretøjer, afsnit 14. Bemærk især afsnit 14.3 som omtaler en forenklet praksis for brugt importerede køretøjer fra EU-landene, og for køretøjer som importeres som flyttegods.

For at synsvirksomheden kan gennemføre et syn, skal den have et godkendelsesdokument som indeholder tekniske oplysninger om køretøjet, og som kan anvendes som ”facitliste” når køretøjet kontrolleres. Godkendelsesdokumentet kan være en typegodkendelse, en godkendelseserklæring, en dataerklæring, et CoC-dokument, eller evt. en tidligere registreringsattest som indeholder tekniske oplysninger om køretøjet, og om det oprindelige godkendelsesdokument.

Det er den som fremstiller køretøjet til syn som skal medbringe dokumentationen. Synsvirksomhederne ligger ikke inde med godkendelser.

For ombyggede køretøjer kan godkendelsen suppleres med en rapport som beskriver ombygningen og dokumenterer at det ombyggede køretøj opfylder de forskellige lovkrav til køretøjet.

Du kan som hovedregel gå ud fra at køretøjer skal opfylde de regler som gælder ved køretøjets første registrering. Det gælder også for brugt importerede køretøjer.

Hvis du har behov for assistance til at fremskaffe den nødvendige dokumentation for brug ved et syn, vil vi gerne hjælpe dig. Vi arbejder for bilimportører, professionelle værksteder og for private, og vi har et samarbejde med TÜV som kan foretage afprøvninger i fornødent omfang.

Bemærk at vi kun behandler køretøjer hvor du kan dokumentere din lovlige adkomst til køretøjet. Hvis vi bliver i tvivl forbeholder vi os ret til at rette henvendelse til myndighederne for en afklaring.

Nedenfor kan du se lidt om hvad vi kan tilbyde for netop dit køretøj.

Brugt køretøj importeret fra andet land

Vi hjælper med godkendelse af brugte biler/motorcykler/påhængsvogne som er importeret fra udlandet. For personbiler, varebiler, motorcykler, smmå påhængsvogne vil der som oftest være tale om at vi fremskaffer en dataerklæring. Du kan læse mere om dataerklæringer under dette punkt på menuen ovenfor.

Vi kan kun hjælpe med godkendelse brugtimporterede køretøjer, hvis bilen opfylder alle relevante danske krav til køretøjstypen.

Køretøjer der er EU-godkendte (godkendt efter EU lovgivning) opfylder automatisk også alle danske krav. Biler der produceret til markeder uden for EU, er naturligvis bygget til at opfylde lovkravene i det pågældende land, og det betyder normalt at de ikke opfylder de danske krav til køretøjstypen. Amerikanske biler kan dog ofte godkendes i Danmark på basis af de amerikanske standarder, men biler bygget til det Japanske marked kan i praksis ikke godkendes i Danmark.

Selv om køretøjet har været godkendt i et andet euorpæisk land er det ikke sikkert at den er EU-godkendt og opfylder danske krav. Alle EU-lande har specielle regler (undtagelser) som afviger fra de krav der gælder generelt i EU. Køretøjer der godkendt i et andet EU- land på basis af en national undtagelsesregel, kan normalt ikke godkendes i Danmark. Det gælder f.eks. engelske kit-cars, og en række racerbilslignende sportsvogne som kun er godkendte i England. Det samme gælder biler som er ombyggede og godkent i et andet EU-land, f.eks. limousiner.

Den engelske IVA er baseret på en række nationale lempelser i forhold til EU og har alene gyldighed i England.

Varebil ombygget til hvide plader

Mange ønsker at anvende biler, som tidligere har været registreret som varebil, til kørsel, der kræver hvide nummerplader. Der er visse muligheder:

 • Mandskabsbil, der fortsat opfylder krav til lasteevne for mandskabsbil kan synes og registreres med følgende art/anvendelse, og vil dermed få hvide nummerplader:
  • Art = Varebil
  • Anvendelse = Privat personbefordring

 • Varebil, som i forbindelse med sport el lign anvendes til overnatning, og som ikke er indrettet med køkken eller toilet, kan synes og registreres med følgende art/anvendelse, og vil dermed få hvide nummerplader:
  • Art = Varebil
  • Anvendelse = Privat personbefordring

 • Andre biler, som ikke har lasteevne til egentlig godstransport eller som er indrettet til beboelse, skal opfylde krav til personbil, og vil kun kunne godkendes ved syn, såfremt de opfylder eller ombygges til at opfylde krav til:
  •  Bremser (skærpede krav til personbil i forhold til varebil)
  •  Støj (skærpede krav til personbil i forhold til varebil)
  •  Luftforurening
  •  Startspærre

Der kan være behov for ny dataerklæring og eller supplerende dokumentation.
For mange køretøjer vil det være nødvendigt at foretage ombygning.

Lastbil

 • Anmeldt EU-Typegodkendelse i samarbejde med lastbilimportører.
 • Typegodkendelse af brugt importeret lastbil.
 • Typegodkendelse af påmonteret aftageligt blokvognsmodul eller ekstra aksel.
 • Specielle opbygninger (Sneslynge, flishugger, betonkanon, tank).
 • Akselafstandsændring.

Bus

 • Typegodkendelse af nye og brugte busser. (Også importerede)
 • Typegodkendelse af specielle lufthavnsbusser.
 • Typegodkendelse af EL- drevne busser

Tungt påhængskøretøj

 • Vi samarbejder med flere store importører hvor vi medvirker til indhentning af typegodkendelser samt med diverse beregninger.
 • Forbedret bremsepræstation på tunge påhængskøretøjer som ikke kan godkendes ved syn. Vi hjælper også den private vognmand.
 • Påbygning af ekstra aksel /aksler på tunge påhængskøretøjer. ( Nye vægtregler 30 ton køretøjer og 54 ton tilladt vogntogsvægt.
 • Typegodkendelse af tankkøretøjer, ADR køretøjer, samt køretøjer med hydraulisk styring, som kan være udtrækkelige til særtransport (vindmølle, betonelement).

Hot Rod

 • Vi rådgiver med hensyn til konstruktive ændringer, og har tilladelse til at foretage afprøvning af bilen.

Kit car

 • Bil som er bygget af komponenter fra flere godkendte komponentleverandører.
 • Trafik- og Byggestyrelsen giver ikke mulighed for at vi kan hjælpe med godkendelse af kit-cars.
  Se Kit car.

ATV

 • ATV er generelt ikke velset hos danske myndigheder.
  I henhold til EU regler, kan danmark imidlertid ikke nægte godkendelse, såfremt køretøjet er EU-godkendt.
  ATV godkendes i Danmark som bil.
  Under særlige forhold kan ATV dog godkendes som:
 • ATV som traktor
  Dette kræver, at køretøjet er EU-typegodkendt efter reglerne for traktor.
  Det er alene fabrikken, som kan bygge den som traktor og udstede tilhørende CoC.
  Ombygning til traktor er ikke mulig.
 • ATV som motorredskab.
  Såfremt køretøjet specielt indrettes som motorredskab til at udføre arbejde på vej eller i mark, vil ATV kunne omklasificeres til motorredskab.
  Køretøjet må ikke være udstyret til transport af gods - og må ikke anvendes hertil.

Ombygget bil

Vi tilbyder dokumentation ved konstruktive ændringer så de kan godkendes ved eller ved syn. Som eksempler på konstruktive ændringer kan nævnes:

 • Motoreffektforøgelse. (Prøverapport samt evt. test)
 • Ændring af gearing. (Prøverapport)
 • Varebil til campingbil (Personbil). (Dataerklæring)
 • Ændring af selvbærende karrosseri. (Prøverapport)

Vi arbejder for at ændringen og/eller dokumentationen bliver beskrevet i registreringsattesten, således at det efterfølgende kan kontrolleres, om dit køretøj er i overensstemmelse med det testede.
Det kan være til stor gavn hvis du efterfølgende bliver stoppet på landevejen, og du kan fremvise korrekt dokumentation

Ombygget eller hjemmebygget motorcykel

 • Vi kan medvirke til dette. Men der kræves omfattende dokumentation for både styrke, køreegenskaber.

Hjemmebygget påhængsvogn

 • Du benytter godkendte komponenter fra anerkendte producenter, og har adgang til få svejset en fornuftig chassisramme. Vi foretager beregning af styrke og bremser samt øvrige tjek.

For påhængsvogne hvor vi rådgiver om konstruktionen, kan vi tilbyde at hjælpe med fremskaffelse af komponenter.