Deutsch English
Du er her: Hjem > Prøvningsrapporter og test > Effekt dokumentation

Effekt dokumentation

I henhold til Trafikstyrelsens Vejledning om syn af køretøjer, afsnit 7.06.01 (3) kan motorens effekt dokumenteres ved måling fra et værksted, der er i besiddelse af en effektprøvestand, såfremt det skønnes, at der ikke er manipuleret med motoren eller udskriften.

Motoren må således ikke være droslet eller justeret for opnåelse af lavere effekt.
Det er kendt, at mange bilfabrikker anvender samme motor i forskellige udførelser med deraf følgende forskellig effekt.
Motorer kan derfor godkendes med "reduceret" effekt, såfremt dette skyldes egentlig ombygning, der skal beskrives og indgå i den endelige rapport.

Effektmålinger, der skal indgå i AutoConsult´s arbejde skal indeholde:

1. Køretøjets stelnummer.

2. Motorfabrikat og -type

3. Motornummer

4. Omdrejningstal for maksimal effekt

5. Maksimalt omdrejningstal

6. Effekten skal være målt på motoren - målemetode skal ligeledes fremgå.

7. Væsentlige forhold under testen (lufttemperatur, lufttryk, korrektionsfaktorer)

8. Væsentlige motor karakteristika (Karburator, evt. ladetryk mv.)

9. Udtalelse vedr. motorens stand og hvorvidt motoren yder optimalt.

10. Oplysning om navn og adresse samt telefonnummer på udførende firma.

11.Oplysning om navn på ansvarlig for effektmålingen samt dato, tid og underskrift.